Aktualności

Wyniki Uproszczonego Studium Korytarzowego (Etap I)

Przeprowadzone analizy pozwalają na wyciągnięcie uogólnionych wniosków w stosunku do realizacji inwestycji w zaproponowanych korytarzach.

Dalszym pracą projektowym podlegać będą Korytarze A, B, C oraz F.

Lokalizacja obwodnicy Zambrowa w Korytarzach A, B, C oraz F przedstawia najlepszą potencjalną wartość pozytywną przy jednoczesnych najmniejszych skutkach negatywnych.

Przeprowadzono akcję uzupełniającą w dniach 24.05.2021r. – 07.06.2021r. w ramach której otrzymano 110 ankiet. Trwa analiza otrzymanych informacji od mieszkańców.  

Materiały na Badanie uzupełniające znajdują się w zakładce „Badanie Ankietowe”, natomiast proponowane warianty korytarzy znajdują się w zakładce „Przebieg Wariantów”.

 

Przeprowadzono akcję informacyjno-konsultacyjną w dniach 15-29.04.2021, w ramach której otrzymano 530 ankiet. Trwa analiza otrzymanych informacji od mieszkańców. 

Wprowadzono do dokumentacji uzyskane od mieszkańców informacje o uwarunkowaniach i innych utrudnieniach.

Materiały na badanie informacyjno-konsultacyjne znajdują się w zakładce „Badanie Ankietowe”, natomiast proponowane warianty trasy znajdują się w zakładce „Przebieg Wariantów”

Odbyte spotkania:

  • 16.03.2021 – Rada Techniczna nr 1
  • 30.04.2021 – Rada Techniczna nr 2