Kontakt.

Wykonawca:

Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa
Telefon +48 22 419 14 00 
Telefax + 48 22 419 14 01
warszawa@schuessler-plan.com

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok
Telefon +48 85 664 58 50
Telefax +48 85 651 37 83
sekretariat.bialystok@gddkia.gov.pl